Bilimkurgu ve AstronomiDOĞRU ASTRONOMİK TEMEL İÇEREN BİLİM-KURGU ÜRÜNLERİ HAKKINDA NOTLAR
Porf.Dr.Mehmet Emin Özel
TÜBİTAK-MAM
Uzay Teknolojileri Grubu
Gebze - Kocaeli
Sergül Evci (M.Sc.)
Şişli Endüstri ve Meslek Lisesi
Fizik Öğretmeni
Şişli - İstanbul

Bilim-kurgu, ‘bilim ve bilim kültürü’ diyebileceğimiz, çağlara dayalı büyük birikimin ‘edebiyat alanında kendine yer açma girişimleri’ olduğu kadar, türümüzün, gezegenimizin, Evren’in kökeni, doğası ve olası geleceği konularında insanlık tarihinde ilk kez gerçek bir anlayışa ulaştığımız bu çağda ulaşılan sonuçları, bu sonuçların ne anlama geldiği konusundaki çeşitli yorumları halka ulaştırmanın yollarından biri olarak ta algılanabilir. Doğru bilimsel altyapı ile hazırlanmış, bilimsel birikim kadar bilimin yöntemini de yaşanan bir süreç olarak anlatabilen ve yayan bilim-kurgu ürünleri, bilimcilerin bilime yaptığı katkılara paralel bir işleve, yani bilimsel birikimin hareket alanını genişletme ve yayma işlevine de sahiptir.

Bilimin ve onun uzantısı teknolojinin günlük yaşamımızdaki yeri, yeni bulgu ve ürünlerle giderek artmaktadır. Bu ürünler bilimsel yeni görüş ve kuramlar, teknolojik uygulama ve araçlar olduğu kadar, bilim içerikli veya temelli yazınsal eserler (roman, hikaye, oyun, şiir), bazen bir sinema veya TV filmi, seyrek olarak ta bir müzik eseri veya pop şarkısı olarak karşımıza çıkabilmektedir. Ülkemizde de, bu edebiyat ve görsel türün giderek kendine yeterli bir alan haline gelmeğe başladığı söylenebilir. Bunun işaretleri arasında sayabileceğimiz, son dönemlerde ülkemizdeki BK konulu kitap çevirilerinin çokluğu, kimi klasik olmuş BK romanlarının önemli ve etkileyici sinema eserleri olarak karşımıza çıkması ve bunların ülkemizde de ticari başarılar kazanması, hatta bazı özgün Türkçe eser denemelerine cesaret edilebilmesi, bilim kurgu piyasasının giderek daha da yükseleceğini gösteriyor.

Ancak, görsel olsun, yazılı olsun BK ürünleri izlemek, çoğu kez keçi boynuzu çiğnemeye de benzetilebilir. Edebi veya görsel tat verenini bulmak şans işidir. Bunların kurgu ve içeriklerinin ‘bilimsel olarak da doğru’ olması ve bilimsel gerçeklerle onların bilimce de kabul edilebilir ‘açılımlar’ı (extrapolations) üzerine kurulması, bilim kültürünün topluma doğru yansıtılması açısından ayrıca değerlidir. Bu açıdan önemli bir gösterge, eser yazarının bir bilimci olmasıdır. Gerçekten de BK’nun en güzel ve aynı nedenle kalıcı örneklerinden bazılarında, kendileri de bilimin mutfağında çalışmış bilimci-yazarların imzaları vardır. Bunlar arasında, Isaac Asimov, Arthur Clarke gibi daha çok ‘bilim–kurgu’cu’ kimliği ön planda olanlar kadar, profesyonel-bilimciliği öne çıkmış olan Carl Sagan, Fred Hoyle, Gregory Benford ve Paul Davies gibi örnekler de vardır.

Bu yazıda, okuma, izleme ve eserle tanışma fırsatı bulduğumuz bazı ürünlerle, takip ettiğimiz dergi ve yayınlarda adı geçen, üzerinde eleştiri yazıları yazılan diğer eserler hakkında ‘ilk bilgiler’ verilecektir. Umud edilen, benzeri deneyim ve birikimleri olan diğer okuyucu ve izleyicilerin kendi düşünce ve değerlendirmelerini yazarlara veya dergimize iletmeleri ve belki, bu ilk Türkçe BK veri tabanı oluşturma yolundaki çabalara katılmaları.

Bu yazının öncesi, bir öğretim üyesinin (M. E. Özel) Çukurova Fizik Bölümü’nde bilimkurguya meraklı bir öğrenciye (Sergül Özçelik), 1993 yılında verdiği bir bitirme ödevidir. O zaman 4.sınıf öğrencisi (şimdi, yazar adresinin gösterildiği lisede fizik öğretmeni) olan Sergül hanım, ‘BK romanlarında bilimsel içerik ve geçerliğin örneklerle incelenmesi ve bir Türkçe Bilim-Kurgu bibliyografyası oluşturma denemesi’ konulu ödevi büyük bir özenle hazırlamış ve bazı hoşuna giden romanları, ödevin gerektirdiği şekilde ele alan bir ‘Değerlendirme Raporu’ ve onun eki olarak, özel kutu içinde, her eser için ayrı bir kart içeren bir ‘Türkçe’de BK Romanları Bibliyografyası Denemesi’ toplamı olarak hocasına teslim etmişti. Şimdi, bu konu, onun hazırlığı da içerecek şekilde, bazı benzer derlemelerden de yararlanılarak, okuyucuların dikkatlerine sunulmaktadır.

Bu amaçla, önce, seçilen eserler, bir fizikçi/astronom açısından farklı ortamlara karşılık gelen bir ‘konular listesi’ne uyularak sıralanmış, her biri hakkında, kısa bibliyografik bilgileri takiben bazı çok özet değerlendirmeler yapılmıştır. En sonda, adı geçen eserlerin kolay takibi için bir özet-tablo oluşturmak amacındayız.


Listeye giren ve bizim ulaşılabildiğimiz, bilgi edinilebildiğimiz eserler için,

Yazar (Adı,Soyadı), -Türkçe’ye çevrilmişse- Çeviren (Adı,Soyadı) - Eserin Adı, (Türkçe Çevirisi / Türkçe’de basılmışsa Türkçe Adı), Eserin ilk yayın yılı / Türkçe basılmışsa Türkiye’de eserin yayın yılı) , yayınevi (Türkçe basılmışsa, Türkiye’de yayınlayan yayınevi)

bilgilerini içeren bibliyografya, bulunabildiği/bilinebildiği kadarı ile sıralanmış, daha sonra, çok kısa olarak eserin konusu verilmiştir. Türkçe bibliyografik bilgiler, doğal olarak sadece yazarların takip edebildiği kadarı ile verilmektedir ve önemli eksikler içermektedir. Zaman içinde ve okuyucuların da yardımı ile bu eksikliğin tamamlanabileceği düşüncesi ile derlemeyi okuyucuların beğeni ve incelemesine sunuyoruz. (Bazı eserler hakkında, konusu uygun olduğu için, birden fazla konu başlığı altında, fakat mümkün olduğunca birbirini tekrarlamayan bilgiler verilmektedir.)

Bilim-kurgu eserlerdeki Konu Başlıkları olarak (oldukça kişisel ve yazarların fizik/astronomi geçmişinin etkisi ile ) şunlar alınmıştır:

1-Göktaşları

2-Kuyruklu yıldızlar

3-Kara Delikler

4-Başka Yaşam Türleri

5-Karşıt-Madde

6-Ay, Gezegenler ve uyduları

7-Güneş /Yıldızlar

8-Süpernovalar

9-Nötron Yıldızları

10-Kuazarlar

11-Görelilik

12-Zamanda Yolculuk

13-Parçacık Fiziği

14-Kuantum Mekaniği

15-Kozmoloji

16-Diğer konular (biyoloji, sosyoloji vs. ağırlıklı eserler)


Yazının sonuna, bu tür genel değerlendirmelerin bulunabileceği bazı kaynakların listesi verilmiştir.

Şimdi bu başlıklara uyan ürünleri gözden geçirelim

(Ürünler listemiz, amacımız bir bilim-kurgu tarihçesi olmadığından, yazarların ulaşabildiği eserlerle sınırlıdır. Bu arada, özellikle 1990’ların ikinci yarısına ve sonuna doğru, hem Türkçe’ye çeviri hem de özgün eserler açısından oldukça eksiktir. Bunu en önemli nedeni Sergül hanımın taramasının 1993’te son bulması ve bunu takip edecek ve tamamlayacak kapsamlı bir çalışmanın henüz yapılmamış oluşudur. Okuyuculardan gelecek katkıların bu bakımdan da önemi vardır. Bu nedenle, düşünce ve önerilerinizi yukarda verilen adreslere iletirseniz, yazarlar olarak çok seviniriz.)

(Aşağıdaki bölümde şu kısaltmalar kullanılmıştır:
ve ark.: ve arkadaşları
yage : yukarda adı geçen eser
bk, bk, BK : bilim-kurgu.
Ayrıca, aynı yazarın tekrarlı ad yazımlarında ilk isimde ilk-harfli kısa kullanıma gidilmiştir.)

1-GÖKTAŞLARI

Larry Niven ve J.Pournelle, ‘Lucifer’s Hammer / Lusifer’in Çekici’, 1977, Fawcett.

Dev bir astroid dünya ile çarpışır.P.Preuss, ‘Small Bodies / Küçük Cisimler’, (B.Preis tarafından derlenen The Planets/Gezegenler adlı hikaye kitabında), 1985, Bantam.

‘Fundementalist’ bir papaz ve bilimciler bir göktaşı üzerinde bir fosil bulurlar....2-KUYRUKLU YILDIZLAR

Paul Anderson, ‘Pride / Gurur’, (I.Asimov ve ark. tarafından hazırlanan ‘Comets / Kuyruklu Yıldızlar’ adlı hikayeler derlemesinde), 1986, Signet.

Kuyruklu yıldız ve meteor yağmurlarını, yeryüzündeki büyük yokoluşları açıklamak için öngörülen ‘Ölüm Yıldızı’ Nemesis hakkında.Gregory Benford ve D.Brin, ‘The Heart of the Comet / Kuyruklu Yıldızın Kalbi’, 1986, Bantam.

2061 ziyaretinde Halley kuyruklusu üzerine insanlı iniş planlanır ve gerçekleştirilir.J.Gribbin, ‘Double Planet / Çift Gezegen’, (I.Asimov ve ark‘nın yage’i içinde), 1986, Signet,

Bir kuyruklu yıldız Dünya ve Ay’a çok yaklaşır....Fred Hoyle, ‘Comet Halley / Halley Kuyruklusu’, 1985, St.Martin’s.

(Yeryüzündeki yaşamın kuyruklu yıldızlarca ve meteorlarca uzaydan taşınmış olabileceği düşüncesinin günümüzdeki savunucusu) Prof.Hoyle’un Halley’de akıllı yaşam bulunması hakkındaki romanı.P.Latham (R.Richardson), ‘The Blindness / Körlük’, (orijinali 1946’da yazılmış olan hikaye, Arthur Clarke’ın ‘Time Probe / Zaman Ölçer’ -1966, Dell- adlı derlemesindedir.)

Halley’in 1987 (1986 olmalı) geçişinde büyük bir felaket öngörülmüştür...D.Lunan, ‘The Comet, The Cairn and the Capsule / Kuyruklu Yıldız, İşaret ve Kapsül’, (1972’de yazılmış öykü, I.Asimov ve ark‘nın yage’i içinde), 1986, Signet.

Yıldızlararası ortamdan gelen bir kuyruklu yıldızın çekirdeğinde bazı medeniyetlerce bırakılmış mesajlar vardır.(Bu ‘Kuyruklu Yıldızlar’ konu grubunu tamamlarken durup Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ‘Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç’ (1911) romanını anmamak olmaz. Bununla ilgili bir anımı (m.e.ö.) burda tekrarlamak isterim. Aslında Halley’ın 1986 ziyareti yaklaşırken ‘Sky and Telescope’ dergisinde çıkan bir çağrıya –Halley’in 1910 ziyaretin ait ‘hatırlatıcılar’/’memorabilia’ arayışına - verdiğim ve bu Türk romanından bahseden yanıt sonrasındaki istek üzerine, romanın 11. baskısı ve benim hazırladığım ingilizce bir özeti Univ. of North Caroline (Charleston) Fizik Bölümü Başkanı Prof.Kubinec’e gönderildi. Prof. Kubinec’in verdiği bilgiye göre, roman ve özeti, Halley’in 1986 ziyareti sırasında, ABD’nin North Caroline eyaleti Charleston kenti hava alanında, 2061 yılında açılmak üzere törenle kapatılan bir ‘zaman kapsulü’nde yer almıştır. Kutuda, ABD Başkanı R.Reegan’ın bir mesajı yanında, Halley’in 1910 ve 1986 ziyaretlerinin diğer bazı ‘hatırlatıcıları’ da vardır. Gelecek kuşaklarımız, o tarihte gündemdeki konulardan biri olarak büyük romancımızla tekrar karşılaşmaya hazır olsunlar! m.e.ö.)

3 BAŞKA YAŞAM TÜRLERİ

Isaac Asimov, ‘Gods Themselves/Tanrıların Kendileri’, 1972, Fawcett.

Çok ‘ileri’ dünyadışı varlıkların, kuazarların enerji problemini, Büyük Patlama ile ilgili bazı soruları günümüzdeki bazı ilginç olaylarla ilişkilendirerek ‘çözdükleri’, karmaşık kurgulu roman.

Gregory Benford, ‘In the Ocean of the Night/Gecenin Okyanusunda’, 1977, Dell.

Bir profesyonel fizikçi (Prof.Benford, Univ.of California-Berkeley’de öğretim üyesidir) tarafından, organik zeka ve yapay makine zekası arasında Evren’deki mücadele (savaşım) üzerine, ‘lirik’ bir dille yazılmış, güçlü roman. (Serüven, devamı olan ‘Across the Sea of Suns/Güneş Denizlerinde’ cildi ile sürmektedir.)

G.Benford ve P.Carter, ‘Iceborn/Buzdoğan’, 1989, TOR Books.


D.Brin, ‘Crystall Spheres/Kristal Küreler’, (Bantam’ın 1987 tarihli ‘The River of Time’ –yage- derlemesinde).

Evren’de şimdiye kadar neden bir başka hayat şekli bulamadığımıza dair merak uyandıran bir öykü.

D.Brin, ‘Startide Rising/Yıldız Gelgiti Yükselişte’, 1983, Bantam.

Yabancı yaşam türleri, türlerin genetik ‘yükseltilmeleri’ ve bir ‘gökadasal kütüphane’ hakkında ilginç fikirlerle dolu roman.

A.Clarke, ‘2010/2010’, 1982, Ballantine...

Önce Ay’da, daha sonra Jupiter’in uydusu Europa’da ‘kartvizitlerini’ bırakmış olan Güneş Sistemi ötesindeki süper-akıllılarla temas çabası sürmektedir. Aslında, roman, filmi çok büyük bir başarı kazanan ve Clarke’ın ‘Sentinel/Gözcü’ (1950) adlı kısa öyküsünden yola çıkılarak gerçekleştirilmiş olan ‘2001-A Space Odyssey/2001-Uzay Yolu Macerası’ filminin devamı için yazılmıştır ve ‘kartvizit’in Ay’daki örneği bu ilk bölümdedir. Özgün ilk öykü, Jerome Agel’in ‘Making of 2001/2001’in Yapımı’ adlı derlemesinde tekrar verilmektedir. Seriye ilginin sürmesi üzerine, Yazar, 2010’un da devamı olan ‘2061’ ve ‘3001’ romanlarını yazacaktır. Ancak, bunların hiç biri ‘2001’in entelektüel derinliğine ve ticari başarısına ulaşamamıştır. (Bu serinin tamamı Türkçe’ye çevrilmiştir.)

H.Clement, ‘Uncommon Sense/Sağduyusuzluk’, 1969, Dell (yazarın ‘Space Lash/ Uzay Kamçısı’ adlı derlemesinde bir öykü).

Koku ile gören ve sıvı metalden kana sahip yaşam türlerinin öyküsü.

Hans Clement, ‘Mission of Gravity/Kütleçekim’in Görevi’, 1954, Pyramid.

Çok hızlı dönen, yüksek kütleli bir gezegen üzerindeki yaşam formunun öyküsü (yazar, bir lisede bilim grubu öğretmenidir.)

M.Crichton, ‘Andromeda Strain/Andromeda Gerginliği’, 1969, Dell.

Tıp uzmanları ve bilimciler yerdışı mikroorganizmalarla savaşırlar (yazar, bir tıp doktorudur).

R.Forward, ’Dragon’s Egg/Ejderhanın Yumurtası’, 1980, Ballantine.

Profesyonel bir fizikçi olan yazarın bu ilk romanında, bir nötron yıldızı yüzeyindeki olası yaşam formu anlatılmaktadır. (Öykü, ‘Starquake/Yıldız-sarsıntısı’ adlı bir diğer romanda sürmektedir).

James E. Gunn, ‘The Listeners/Dinleyiciler’, 1972, NAL;1985, Ballantine,.

Gerçekçi bir SETI programının ve ilk temasın öyküsü. (Yazar bir İngiliz Dili ve Edebiyatı profesörü olup uzmanlık alanları arasında bilim-kurgu eserleri de vardır.)

J.Hogan, ‘Code of the Lifemaker/Canvericinin Şifresi’, 1988, Ballantine,

Makine-temelli bir yaşamın ve bunların kendilerini ziyaret eden insanlarla etkileşiminin anlatıldığı, aykırı fakat meraklı şekilde örülmüş romanda, günümüz falcı ve diğer sahte-bilimcileri hakkında ilginç görüşler ve komik durumlar da sergileniyor.

Fred Hoyle, ‘Black Cloud/Kara Bulut’, 1957, NAL; 1978, Penguin.

Astrofizikçi Prof.Hoyle’un yayınlandığında büyük yankı uyandıran klasik romanında, ‘canlı’ bir ‘karanlık bulut’ Güneş Sistemi’ne, Güneş’ten enerji depo etmeye gelir. Bu sırada dünyadaki yaşam için, Güneş’in enerjisinin büyük bölümünün soğurulması nedeni ile çok zor günler başlar. Bu arada, Bulut’la temas ta kurulacak ve bu ‘akıllı’ varlığın, yeryüzündeki yaşamı bütünü ile yoketmeden Güneş Sistemi’nden ayrılması sağlanacaktır!

Ursula LeGuin,’Left Hand of Darkness/Karanlığın Sol Eli’, 1969, Ace, / 1998, Ayrıntı Yayınevi

Sırasıyla bir cinsiyetten diğerine geçebilen alışılmadık bir yaşam türünün düşündüren öyküsü.

J.McDevitt, ‘The Hercules Text/Herkül Metinleri’, 1986, Ace.

Radyo mesajları ile gelişen, ilginç bir yerötelilerle temas öyküsü.

Donald Moffit, ‘The Jupiter Theft/Jupiter’in Çalınması’, 1977, Ballantine.

Yıldızlararası yolculuklarda yakıt için kullanmak üzere Jüpiter’in hidrojenine göz diken Kuğu’lu (bu takımyıldızdan geldiği anlaşılan yerötelilerin ünvanı) uzaylılarla savaşım, kurulan dostluk ve karşı ziyaret anlatılır..

Larry Niven, ‘World of Ptaavs/Ptaavs’ın Dünyası’, 1965, Ballantine.

Uzay ve zamanın sonsuzluğunda zengin ve farklı yaşam türleri üzerine çeşitlemeler....

L.Niven, ‘Flare Time/Parlama Zamanı/, 1984, Ballantine’ın ‘Limits/Sınırlar’ adlı bilim-kurgu güldestesinde kısa öykü.

Parlayan yıldızlardan oluşan bir çift-yıldız sisteminde bir gezegen üzerinde gelişmiş yaşamın öyküsü.

L.Niven, ‘Protector/Koruyucu’, 1973, Ballantine

Yeryüzündeki yaşamın yerötesi kaynağı üzerine Freud’çu bir roman .

Frederic Pohl, ‘Man Plus/Insan Artı’, 1976, Bamtam.

İnsanları Mars’ta korunmasız yaşayabilecek yabancı bir tür haline getirme projesi.

B.Preiss, ‘The Planets/Gezegenler’, 1985, Bantam (yage).

Güneş Sistemi hakkında bilimcil ve bilim-kurgusal yazıların toplamı bir derleme. Bir dizi öyküde, olası yaşam şekilleri hakkında bilimsel temelli açılımlar (extrapolations) ele alınmaktadır.

C.Sagan/Mehmet Harmancı(çev.), ‘Contact/Mesaj’, (Aşağıda, ‘Kara Delikler’ grubunda da ele alınan eser), 1985/1987, Simon and Shuster/Inkilap Kitapevi.

Bir SETI gayretinin başarıya ulaşma ve bunun toplumsal ve kişisel planlardaki etkileri hakkında, ‘en çok satan romanlar’ başarısına da sahip bu kitapta, bilimcilerin, bilimsel düşüncenin ve bilimin dikkatli bir portesi verilmektedir. Roman, profesyonel bilimci-danışmanlar da kullanılarak, Hollywood’da filme alınmış ve büyük bir başarı kazanmıştır. (Ek bilgi için ‘Kara Delikler’ grubundaki açıklamaya da bakınız).

R. Scheckley, ‘Specialist/Uzman’, 1963 (Paperback Library’ce yayınlanan ‘Contact/Temas’ adlı derlemeden).

Evren’deki farklı yaşam türleri aşırı uzmanlaşmışlardır, dünyadaki hariç!

C.Scheffield, ‘Between Strokes of Night/Gecenin Darbeleri Arasında’, 1985, Baen Books.

Gökadalar-arası ortamda ortaya çıkmış bir yaşam şeklini anlatan, düş gücü yüksek roman.J.Tiptree, ‘Love is a Plan, the Plan is Death/Aşk, Sonu Ölüm Olan Bir Plandır’, 1973, Ballantine, (S.Golden’in ‘The Alien Condition/Yerötelilerin Durumu’ adlı derlemesinde).

Gerçek yerötelilerin yer aldığı tekin olmayan bir öykü!

J.Varley, ‘The Ophiuchi Hotline/Lokman –Yılancı- Takımyıldızı Hattı’, 1977, Dell, (‘Kara Delikler’ bölümüne de bakınız).

Evren’de Yeryüzü-türü ve Jüpiter-türü yaşamlar arasındaki savaşı konu alan zengin içerikli ve büyüleyici roman.

H.G.Wells, ‘War of the Worlds/Dünyalar Savaşı’, 1898 (daha yakın tarihli bir sürü cep kitabı baskısı var.)

Zamanının (19.yüzyılın) bilim çerçevesinden, Mars’lıların dünyayı istila denemesi ve yeryüzü mikroplarınca yenilgiye uğratılmalarını anlatan, klasik olmuş roman. Özellikle 1938’de oyuncu Orson Welles tarafından yapılan radyo uygulamasının ABD’de neden olduğu panik hatırlanmağa değer

C.Zervick ve H.Brown, ‘The Cassiopeia Affair / (Kraliçe) Kasyopea (Takımyıldızı) Dosyası’, 1968, Curtis.

Yıldızlararası bir mesajın yeryüzünde alınmasının yaratabileceği etkileri ele alan bir roman. (yazarlardan biri bir biyokimyagerdir.)

4 KARA DELİKLER

Paul Anderson, ‘Kyrie/Kyrie’’, (J.Pournelle’nin ‘Black Holes/Kara Delikler’ adlı derlemesi, -öykü’nün ilk baskısı 1968-), 1978, Fawcett.

Bir kara delik yakınında zamanın kazandığı olağandışılıklar ele alınmaktadır.

Gregory Benford, ‘Mandikini/Mandikini’, (B.Preis ve A.Fraknoi’nin ‘The Universe / Evren’derlemesinde), 1978, Bantam.

Çok uzak gelecekte, insanlık yapay makine zekası ve Samanyolu Merkezi’ndeki kara delik’le karşıkarşıyadır. (Kurgu, yazarın ‘Great Sky River / Büyük Göksel Irmak’ adlı romanında sürmektedir.)

D.Brin, ‘The Crystal Spheres/ Kristal Küreler’, (‘The River of Time/Zamanın Irmağı’ adlı 1987 Bantam derlemesinde).

İleri yaşam türleri, yaşamın hala çok seyrek olduğu bir evrende, yalnızlıkla başedebilmek için kara delikleri kullanırlar.

J.Haldeman, ‘The Forever War/Sonsuz Savaş’, 1974, Ballantine.

Savaşların kara delikler ve görel (relativistik) uzay gemileri ile yapıldığı, ödül kazanmış bir roman.

Larry Niven, ‘The Hole Man / Delik Adam’, 1973, (‘A Hole in Space/Uzayda Bir Delik’ adlı –1974-, Ballantine derlemesinde).

Bir mini kara delik kullanılarak işlenen bir cinayet sözkonusudur.

L.Niven, ‘Borderland of Sol/Güneş’in Sınır Ülkesi’, 1975, ( ‘Tales of Known Space/Bilinen Uzayın Hikayeleri’ adlı Ballantine derlemesinde).

Mini kara delikler kullanılarak yapılan uzay korsanlığı öyküsü.

L.Niven, ‘World Out of Time/Zamanın Dışındaki Dünya’, 1976, Ballantine.

Samanyolu Merkezi’ndeki dev kütleli kara delik kullanılarak yapılan zaman yolculuğu üzerine kurulu bir öykü.

Frederic Pohl, ‘Gateway/Çıkış Yolu’, 1977, Ballantine.

Dünyadışı bir tür’den kalıntılar ve kara delik içeren dramatik bir suç işleme temelinde roman.

Carl Sagan/Mehmet Harmancı (çev.), ‘Contact/Mesaj’, 1985 Simon and Shuster / 1987, Inkilap Kitabevi (Şekil 10).

SETI araştırıcısı bayan bilimci, meslektaşlarının engellemelerini aşarak yürüttüğü çalışmaları sırasında bir yerdışı yaşam türü ile temas kurma imkanı bulur. Halen yaşayan ve gerçekten de günümüzde de Dünyadışı Akıllı Varlıklar Arama –DAVA- (SETI için önerdiğimiz Türkçe karşılık) çalışmalarını sürdüren gerçek karakterlerden esinlenerek gerçekleştirilen filmde, tanınmış astrofizikçi Kip Thorne’un Sagan’ın isteği ile geliştirdiği karmaşık bir kara delik mekanizması ile yıldızlararası yolculuk yapılır. Sinematografik olarak çok başarılı ve ‘entellektüel’ açıdan da çok doyurucu bulunan film, geçen yıllarda Türkiye’de de gösterilmiştir. Ek bilgi için, yukardaki ‘Başka Yaşam Türleri’ grubuna da bakınız).

C.Sheffield, ‘Killing Vector / Killing Vektörü’, 1978, Ace. (Ace yayınevi tarafından 1979’da yayınlanmış bir BK hikayeleri derlemesinden).

Mini kara delikler kullanılarak bir yıldızlararası uçuş sistemi gerçekleştirilmiştir...

J.Varley, ‘The Ophiuchi Hotline / Lokman –Yılancı- Takımyıldızı Hattı’, 1977, Dell.

Dünyadışı akıllılar, klonlama, ve mükemmel taşınabilir ‘güç kaynakları’ olarak kullanılabilen mini kara deliklerin avlanması hakkında, hayranlık uyandırıcı bir kurguya sahip güzel bir roman.

J.Varley, ‘The Black Hole Passes/Kara Delik Geçiyor’, 1975, (1978 Dell yayınevi derlemesi ‘Persistance of Vision / Görüşün Sürekliliği’ içinde bir öykü).

Bir mini kara delik, Güneş Sistemi dış bölgelerindeki iki gözcü istasyonu tehdit etmektedir...

J.C.Wheeler, ‘The Krone Experiment / Krone Deneyi’, 1986, Pressworks.

Mini kara delikler dünya için bir tehdid oluşturmaktadırlar...

C.Willis, ‘Schwarzschild Radius/Schwarzschild Yarıçapı’, 1987, Bantam (B Ferris ve A.Fraknoi’nin ‘The Universe/Evren’ derlemesinde bir öykü.)

(Kara Delik yarıçapını ilk kez hesaplayarak adını kitaplara yazdıran bilimci) Karl Schwarzschild’in, Birinci Dünya Savaşı’ndaki Rusya cephesinin ve kara deliklerin kesiştiği, korku dolu, akıldan çıkmayan öyküsü.

(Birinci Bölümün Sonu)2. Bölüm